درباره هات تپ

هات تپ يا انشعاب گرم خطوط لوله

شرکت مهندسي هات تپ صنعت در سال 1392 با تکيه بر نيرو هاي متخصص و کار آزموده و با هدف انجام فعاليتهاي پژوهشي علمي، فني، مهندسي
و بازرسي و ارائه خدمات آموزشي در زمينه‌ بازرسي جوش و اجراي عمليات هات تپ و ساخت تجهيزات مربوطه تاسيس شد. انجام هات تپ تخصص گروه 
هات تپ صنعت مي باشد.
مقالات
اطلاعات تماس
تلفن: 09193837714
ايميل: info@hottapsanat.com
دستگاه هات تپ

     تاريخ انتشار :
برنامه ریزی؛ لازمه هات تپ
انجام هات تپ مستلزم اقدامات آماده سازی و پیش عملیاتی است. یکی از این اقدامات برنامه ریزی هات تپ است که شامل تدوین دستورالعملهای اجرای هر یک از مراحل هات تپ می باشد.
عملیات هات تپ همچون هر فرایند عملیاتی و فنی دیگر نیازمند انجام یکسری اقدامات پیش عملیاتی و پیش اجرایی است که در صورت دقت در انجام شان می توانند پشتوانه خوبی برای عملیات انشعاب گیری گرم محسوب شوند. این قسم اقدامات شاید خود را به صورت مشهود حین انجام عملیات نشان ندهند اما آثار خود را بر تمامی مراحل کار گرم هات تپ عیان می سازند. برنامه ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت رفع کلیه متغیرهای احتمالی آسیب زا بر کار گرم از جمله اقدامات پشتیبانی هات تپ به شمار می رود. 
از طریق فرایند برنامه ریزی بسیاری از ایراداتی که می توانند گریبان گیر کار در مراحل بعدی باشند به صورت پیشگیرانه رفع می شوند و به این ترتیب وقفه های احتمالی ناشی از این ایرادات، هزینه ها و هدر رفت زمان و بسیایری دیگر از فاکتورهای مخل درکار بروز نخواهند یافت. اهمیت این گونه برنامه ریزی ها را نه در فرایند اجرایی بلکه زمانی می توان دریافت که یک پسمانکار هات تپ بدون تدارک آن ها به سراغ اجرای مراحل انجام عملیات برود. ولی در حین کار ممکن است به صورت مکرر دچار خطاهای ریز و درشت و عواملی شود که می توانند کار را حتی برای طولانی مدت تعطیل کنند. ناظر فرایند هات تپ اگر نگاهی تیزبینانه داشته باشد پی خواهد برد که فقدان ایراد و انجام کلیه مراحل به صورت دقیق و صحیح از شاخص هایی است که نشان گر وجود دستور کار جامع و برنامه ریزی مانع جهت انجام هر یک از مراحل انشعاب گرم لوله یا مخزن است. این خود یک حسن بزرگ برای مجری hot tap خواهد بود که بدون وقفه و ایراد کلیه مراحل را به انجام برساند. 
برنامه ریزی فرایند هات تپ شامل مراتب زیر می شود:
شناسایی کلیه فرایندهای عملیات هات تپ
شناسایی خصیصه های فنی هات تپ؛ این که هات تپ لوله کاز است یا نفت و...، ضخامت لوله، دمای سیال و سایر عوامل به چه نحوی است. 
شناسایی تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز هر یک از مراحل هات تپ
تخمین نیروی انسانی لازم برای انجام هر یک از مراحل
تعیین زمان استاندارد انجام و اتمام هر یک از مراحل انشعاب گیری به روش داغ با توجه به نیروی انسانی گمارده شده برای فرایند مذکور
شناسایی ایرادات احتمالی هر یک از مراحل هات تپ
تدوین دستورالعمل هایی جهت ممانعت از بروز ایرادات به صورت پیشگیرانه 
برآورد شرایط محیطی و تجهیزات و اصول ایمنی مترتب بر هر یک از مراحل انجام hot tap
تعیین و آموزش بازرس ناظر بر روند اجرایی عملیات هات تپ 
  
در صورتی که مراحل فوق به دقت و به صورت کامل انجام گردید فرایند پشتیبانی وارد فاز اجرایی می شود. به این معنا که برای هر یک از راهکارهای یافته شده برای مؤلفه های فوق برنامه اجرایی پیاده خواهد شد. مواردی که می بایست زیر نظر کارفرما انجام شود، یا آیتم هایی که کاملاً تحت کنرل وی قرار دارند در اختیار ایشان قرار داده می شود تا پیش از شروع hot tap نسب به تهیه و تأمین آن ها اقدامات لازم را انجام داده باشد. برای مثال تهیه تأسیسات و تجهیزات در محل سایت و روی کار از مواردی است که کارفرما موظف به پیاده سازی آن هاست. در خصوص سایر آیتم ها نیز مثال های زیر را می توان برشمرد:
برای نمونه در گام اول فرایند هات تپ به اجزای آن از جمله ساخت اسپلیت تی تقسیم می شود. حال و برای ساخت این اتصال می بایست مواد و متریال مورد نیاز، دستگاه ها و ماشین آلات، ابزارها و محیط کار و ساخت اتصال برای هات تپ و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام آن مورد براورد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. صلاحیت و شایستگی نیروی کار در ساخت اسپلیت تی می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد، زمان استاندارد فرایند ساخت اسپلیت تی به منظور عملیات انشعاب گرم مربوطه می بایست با در نظر گرفتن این که تمامی پیش نیازهای ساخت رعایت شده اند محاسبه شده و نیروی انسانی را موظف به ساخت اسپلیت تی در بازه مذکور گردانید. تیم مهنذسی و برنامه ریزی می بایست کلیه ایرادات احتمالی که در ساخت اسپلیت تی می توانند بروز یابند را گیشاپیش شناسایی کرده و در خصوص رفع معایب اقداماتی انجام دهد. برای مثال در خصوص ترک هیدروژنی روی خطوط جوش می بایست کاور یا هر گونه تجهیز دیگر که مانع سرد شدن بلافاصله خط جوش می شود تهیه و تدارک دیده شود. در خصوص نوع الکترودها می بایست اقدامات لازم صورت گیرد تا از این ناحیه دچار آسیب نشویم. 
سپس کلیه این مطالعات می باید در قالب دستورالعمل ساخت اسپلیت تی و روش های اجرایی ساخت اتصال اسپلیت تی متدوین شود و در اختیار تیم اجرایی اعم از جوشکاران و بازرش فنی و اجرایی هات تپ قرار گیرد تا نقشه راهی باشد برای پیشبرد دقیق تر و صحیح تر فرایند. 
در خصوص فاز اجرایی عملیات هات تپ نیز وضع به همین منوال است. ابتدا به ساکن بر حسب اطلاعات فنی دریافت شده از مجتمع و محل انجام عملیات، طراحی ها و برنامه ریزی های لازم برای آماده سازی دستگاه هات تپ، تعویض قطعات آن، جایگزینی الماسه های کاتر، تست و بازرسی عملکرد شفت، گیربکس و... انجام می شو. سپس و بر اساس این اطلاعات و برنامه ریزی ها فرایند اجرایی آماده سازی انجام می شود. سپس تست های لازم برای بازرسی ولو و اتصال به انجام رسیده و در نهایت و با نصب کردن اتصالات دائم روی خط لوله، مجموعه برای عملیات هات تپ آماده می شود.
گام بعدی اجرای هات تپ بر اساس دستورالعمل تدوین شده خواهد بود. در این مرحله هر چقدر هم نیروی کار و اپراتورهای اجرایی فرایند دارای مهارت و تسلط باشند، باز هم رعایت دستورالعمل تدوین شده الزام آن هاست و باید بر اساس آن عمل کنند، چرا که فرایندها و توافقات مهندسی بر اساس دستورالعمل تدوین شده به انجام رسیده و در صورتی که تیم اجرایی از روش ها و ابزارهایی که در دستورالعمل پیش بینی نشده اند بهره بگیرد، تبعات آن گریبان گیر خودش خواهد بود و باز مجری عملیات است که باید نسبت به سرپیچی از مستندات دستورالعمل پاسخگو باشد.

باید توجه داشت فرایندهای برنامه ریزی و نظارت هات تپ هرگز به معنای مشتی بر بالای سر مجریان و متولیان اجرایی عملیات هات تپ نخواهد بود یک نقشه راه است برای پیشبرد بهینه عملیات و انجام hot tap به بهترین، دقیق ترین و باکیفیت ترین شکل ممکن، با کمترین هدر رفت از بابت نیروی انسانی و مواد و متریال ها، و به حداقل رساندن زمان اتلاف شده برای انجام و اتمام عملیات هات تپ. 
 
ضمن این که این فرایند ضریب اطمینان کار هات تپ را بالا برده و کارفرمای هات تپ را نیز نسبت به مجری عملیات مطمئن تر خواهد ساخت. در صورتی که مجریان عملیات هات تپ نسبت به رعایت این مراتب اهتمام کافی را داشته باشند شإن اجرایی و پرنسیب فرایند را بالاتر برده و به این ترتیب بر ارتقای فن آوری انشعاب گیری گرم hot tap یاری خواهند رساند. شاخص بهره وری متضمن دریافت حداکثر خروجی از حداقل ورودی است و با استفاده از آیتم برنامه ریری می توان به این مهم دست یافت. 
  
هات تپ- مراحل هات تپ- اسپلیت تی- انشعاب گرم
منبع مقاله :
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون